utveckling av
tekniska lösningar

För restaurang, hotell, köks-och vitvaruföretag

föredrag
kurser
workshops

För företag och privatpersoner

koncept-utveckling

För restauranger, hotell, köks- och vitvaruföretag

media-produktion

Television, Radio, Podcast